หวยไทยรัฐ เลขเด็ดไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 16/12/62

0
1089244

จากนั้นได้ปรับเป็นหนังสือพิมพ์รายวัน จากนั้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2495 ห พิมพ์เริ่มแรกจำนวน 3, 000 ฉบับ จากนั้น ได้มีการขยายกิจการไปออกนิตยสาร ข่าวภาพรายเดือน อีกฉบับหนึ่ง เริ่มวางแผงเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2496 แต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด จากวิกฤติทางการเมือง เมื่อ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หัวหน้าคณะปฏิวัติ ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 3 สั่งปิดหนังสือพิมพ์หลายฉบับ รวมทั้งข่าวภาพ  ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 และหลังจากนั้นยังมีเหตุการซ้ำราย เมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้โรงพิมพ์เข้ามาซ้ำเติมอีกด้วย 

ยุคที่ 2 หนังสือพิมพ์ เสียงอ่างทอง (2502 – 2505)

หวยไทยรัฐ เลขเด็ดไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 16/12/62 1

จากเหตุการณ์ที่ถูกคณะปฏิวัติ สั่งปิดหนังสือพิมพ์ กำพล ยังไม่ย่อท้อ เขาได้เช่าซื้อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วในชืื่อ  เสียงอ่างทอง ซึ่ง วางจำหน่ายเฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น มาพิมพ์จำหน่ายเป็นรายวัน และจำหน่ายโดยทั่วไป เริ่มจำหน่ายเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2502  จำนวนพิมพ์ในครั้งแรกคือ 7, 000 ฉบับ แต่ละฉบับมีจำนวน 10 หน้า ในราคาฉบับละ 0.50 บาท  ในเวลาต่อมา หนังสือพิมพ์เสียงอ่างทองมียอดจำหน่ายเพ่ิมขึ้นเรื่อย จนถึง 45, 000 ฉบับ ต่อวัน เขาได้ใช้ระบบตีพิมพ์ด่วน และกระจาย การจัดจำหน่าย ไปยังภูมิภาคต่างๆ 

ยุคที่ 3 เปลี่ยนชื่อเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (2505 – ปัจจุบัน)

หวยไทยรัฐ เลขเด็ดไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 16/12/62 2

หนังสือพิมพ์เสียงอ่างทอง ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อวันที่  25 ธันวาคม พ.ศ. 2505  เนื่องจากหนังสือพิมพ์เสียงอ่างทอง ถูกปิดไป จากการนำเสนอข่าวการเมือง ในขณะนั้น ทางผู้บริหารจึงได้ปรับตัว ขอเปิดหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่  และเปลี่ยนสถานที่จัดพิมพ์ เปลี่ยนบรรณาธิการใหม่ 

โดย ใช้คำขวัญว่า “หนังสือพิมพ์เช้า ภาพข่าวสดประจำบ้าน และมียอดพิมพ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็น 100, 000 ฉบับ ในราคาฉบับละ  1 แลต่อมา ในปี 2508 ได้มีพัฒนาการจัดพิิมพ์เป็นฉบับพิเศษ ในวันอาทิตย์  ชื่อว่า “ไทยรัฐสารพัดสี  มีจำนวน 20 หน้าแต่ราคาเท่าเดิม และทำให้ยอดพิมพ์ เพิ่มขึ้น เป็น 140000 ฉบับ

อ้างอิง

 

แสดงความเห็น

Loading...